Seo Eğitimi
cami halısı
mustafa yılmaz
24 Takipçi | 0 Takip
18 08 2008

Öğrenim kredisi ve katkı kredisi hakkında bilmedikleriniz (merak

KYK'nın sayfasında yaşanan aksaklıklardan dolayı öğrenim ve katkı kredisi ile merak edilen soruların cevaplarını buraya yazdım. katkı ve öğrenim kredisi alacak olan öğrencilerin bu yazıyı dikkatle okumaları tavsiye olunur.

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIR?

 

        Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki (TEFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

        Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara,  katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, Türkiye İstatistik Kurumunun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki (TEFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

 

2-KREDİ BORCUM TESPİT EDİLDİKTEN SONRA BANA TEBLİGAT YAPILACAK MI?

        Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında noterde tanzim ve tasdik ettirerek Kuruma verdikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetleri”nde borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu sebeple Kurumumuzun tebligat yükümlülüğü yoktur.

 

        Ancak, borcu tespit edilen tüm öğrencilerin borçları ve ödeme planları Kurumumuzda bulunan adreslerine normal posta yoluyla gönderilmektedir. Gönderilen ödeme planlarının ellerine geçmemesi Kurumumuza hukuki olarak bir sorumluluk getirmemektedir.

 

 

3.GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ ÖDEME PLANI ELİME GEÇMEDİ BORÇ VE TAKSİTLERİMİ NEREDEN ÖĞRENECEĞİM?

 

        Borç ve taksitlerinizi Kurumumuzun   www.kyk.gov.tr    internet    adresindeki  “Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Bilgileri”nden sorgulamak veya 363 87 70 nolu telefondan Kredi Dairesi Başkanlığı Bilgilendirme Servisini aramak suretiyle öğrenebilirsiniz.

 

 

4.ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORCUMU NE ZAMAN, NASIL VE NEREYE ÖDEYECEĞİM?

 

       a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

 

       b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan  okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten bir yıl sonraki aydan başlamak üzere,

kredi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından itibaren kredi alanlar aylık taksitler ) her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai saati bitimine kadar, T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinden adını, soyadını, kredi numarasını ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle, tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdürler. Taksitlerini daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar.

 

5. ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NEDİR? BU İNDİRİMDEN NASIL YARARLANABİLİRİM?

 

        Kredi borçlarının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir.

 

        Kurumumuzdan, normal öğrenim sürenizce almış olduğunuz öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçlarınızın tamamını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde öderseniz, Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Endeksindeki (TEFE) artışlardan doğan borçlarınızdan  % 30; ikinci yıl içinde öderseniz  % 20 erken ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

 

        Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçluların, ödeme yapmadan önce, Kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresindeki “Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Bilgileri” sayfasından sorgulamak veya 363 87 70 nolu telefondan Kredi Dairesi Bilgilendirme Servisini aramak suretiyle indirimli borç miktarını öğrenerek, bu miktar üzerinden ödeme   yaptıktan sonra, borçlunun adını,  soyadını ve kredi numarasını belirten bir dilekçe ekinde ödeme belgesinin okunaklı bir suretini  “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No: 61 Cebeci – ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 

6.  BORÇ TAKSİTLERİM BAŞLADIKTAN SONRA KALAN BORCUMUN TAMAMINI ÖDESEM HERHANGİ BİR İNDİRİM YAPILIR MI?

 

        Borç taksitleri başladıktan sonra, borcunuzun tamamını ödeseniz dahi herhangi bir indirim yapılması mümkün değildir.

 

7.  BORÇ TAKSİTLERİMİ ZAMANINDA YATIRMADIĞIMDA NASIL BİR İŞLEM UYGULANMAKTADIR?

        Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,

 

        Katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamı,

 

ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre Vergi Dairesi Müdürlüklerince, borçlulardan tahsil edilerek Kuruma ödenir.

 

        Ayrıca; süresi içinde ödenmeyen borçlarınıza, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 2007 ve 2008 yıllarında uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 2,5, günlük %2,5/30 dur.

 

8. BORCUMU ÖDEDİĞİM HALDE, KURUMUNUZ İNTERNET SAYFASINDAKİ   SORGU EKRANINDA HALEN NEDEN BORÇLU OLARAK GÖRÜNÜYORUM?

 

        Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra borçluların şahsi hesaplarına işletilmektedir.

 

        Bu nedenle, yapmış olduğunuz ödemler, ödemeyi yaptığınız ayı takip eden ayın 15’inden sonra hesabınıza işletilecek, ödemiş olduğunuz borç ve gecikme zammı sorgu ekranında görünmeyecektir.

 

9.KURUMUNUZ İNTERNET SİTESİNDE “ÖĞRENCİLERİN ÖDEYECEKLERİ BAKİYE BORCU EĞİTİMİ SÜRESİNDE ALDIĞI KREDİ MİKTARININ ÜÇ   KATINI GEÇEMEZ” DİYOR. BENİM BORCUM NEDEN ALDIĞIM KREDİNİN ÜÇ KATINDAN FAZLA?

        Kurumumuz internet sitesinde bahsedilen konu, Kurumumuzdan kredi alan öğrencilerin borcu hesaplanırken, almış oldukları kredilere ilave edilen Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) miktarının, Kurumca ödenen kredi miktarının 3 katını geçemeyeceğini ifade etmektedir.

 

        Ancak, süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edilmektedir. Bu durumda olan borçluların borcunun, almış oldukları kredi miktarının 3 katını geçmesi mümkündür.

 

10.AYNI SÜRE KREDİ ALDIĞIMIZ ARKADAŞLARIM BENDEN DAHA AZ BORÇ ÖDÜYOR. NEDEN?

        Kurumumuzdan aynı sürelerde kredi alan öğrencilerin borçları iki sebepten dolayı farklı olmaktadır.

 

          1-Kurumumuz Yönetim Kurulu kararı gereği;  "ÖNCELİKLİ" olarak kredi alan öğrencilerin; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından  tespit edilen Toptan Eşya Fiyatları  Endeksinden (TEFE) doğan borçlarından % 50 indirim yapıldığından, bu öğrencilerin borç ve taksit miktarları,  aynı sürelerde kredi alan  ve önceliği bulunmayan öğrencilerden farklı olmaktadır.

 

          2-Öncelikli öğrenciler grubuna girmediği halde, farklı tahsis dönemlerinde (1.tahsis, 2. tahsis vb) kredi alan öğrencilerin almış oldukları kredilere uygulanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)  öğrencilerin krediyi almaya başladığı tarihten itibaren uygulanmaya başladığı için,  daha sonraki tahsis dönemlerinde kredi alan öğrencilerin borçlarında azda olsa farklılık bulunmaktadır.

 

11."ÖNCELİKLİ"  OLARAK BURS-KREDİ ALAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

        Kurumumuzdan;

Şehit çocukları,

Gazi çocukları,

Yetiştirme yurdunda barınanlar,

Vakıf Yurdunda barınanlar,

Darüşşafaka Lisesi mezunları,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Personel çocukları,(Burs hariç)

AÖF İngilizce lisans programında okuyanlar, (Burs hariç)

Ama, felçli, bir veya iki kolu/bacağı olmayanlar,

Terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar,

Anne ve babası boşanmış olanlar (Burs hariç)

        öncelikli olarak burs kredi almaktadırlar.

 

 

12.KREDİ BORÇLARIMA MAHSUBEN SEHVEN FAZLA ÖDEME YAPTIM. NASIL GERİ ALABİLİRİM?

 

        Kredi borçlarınıza mahsuben yapmış olduğunuz fazla ödemenin tarafınıza iade edilebilmesi için, Kurumumuzun  www.kyk.gov.tr internet adresindeki "Dilekçeler ve Formlar’’ sayfasında örneği bulunan “FAZLA ÖDEME İADESİ TALEP DİLEKÇESİ”ni (Dilekçe No 1) eksiksiz doldurarak “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No: 61 Cebeci – ANKARA” adresine göndermeniz gerekmektedir. 

 

13-  ŞU AN  İŞSİZİM / ÖĞRENCİYİM / ASKERİM. ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORCUM ERTELENEMEZ Mİ?

 

        Öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler ( 2006 – 2007 öğretim yılından itibaren kredi alanlar aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının en geç son iş günü mesai bitimine kadar  ödemek zorundadır.

        Ancak; 5505 sayılı Kanun gereğince, Kurumumuzdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alanlardan;

 

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanların,

Borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, 

Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla (Normal öğrenim süresi bitiminden sonra) ilişkileri bulunmayanların, yazılı  talepleri halinde, borç ödeme süresi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle uzatılmaktadır.

        Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, askere gitmek, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.

 

        Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçluların, borçlarını erteletebilmeleri için,  borç başlangıç tarihinden bir ay önce Kurumumuzun www.kyk.gov.tr  internet adresindeki "Dilekçeler ve Formlar"  sayfasında örneği bulunan "BORÇ ERTELEME TALEP DİLEKÇESİ"ni (Dilekçe No 2) eksiksiz doldurarak “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No: 61 Cebeci – ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 

14. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPIYORUM. LİSANS DÖNEMİNDE ALDIĞIM  ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORCUM ERTELENEBİLİR Mİ?

 

        Kurumumuz Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 34’ üncü maddesi;

 

        “Lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi  borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren üç yıl sonraki aydan başlamak üzere;

 

        Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

kredi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadır” hükmünü içermektedir.

        Buna göre; lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçları yukarıdaki yönetmelik ve kanun hükümlerine göre borçlarına endeks uygulanmak suretiyle ertelenebilmekte, katkı kredisinden doğan borçları ise ertelenememektedir.

 

        Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için;

Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine, yada yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları, 

Lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde, Kurumumuzun www.kyk.gov.tr  internet adresindeki “Dilekçeler ve Formlar”  sayfasında örneği bulunan “BORÇ ERTELEME TALEP DİLEKÇESİ” (Dilekçe No 3) ile “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No: 61 Cebeci – ANKARA” adresine müracaat etmeleri  gerekmektedir.

 

 15.ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?

        Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan;

Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan  “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların,

Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin,

borçları silinir.
kaynak. kyk

yurt kayıtları internetten yapılacak

31421
0
0
Yorum Yaz